Radosław Maćkowski

doradca podatkowy

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw z sektora healthcare & life sciences (farmaceutyki, wyroby medyczne, apteki, usługi medyczne, kosmetyki) oraz innych branż, w tym marketingowej, spożywczej, napojów alkoholowych, budowlanej, nieruchomościowej i IT. Jestem współtwórcą zespołu kancelarii MVP TAX.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wyroby medyczne i nowa matryca VAT

Radosław Maćkowski28 października 2019Komentarze (0)

Wyroby medyczne i nowa matryca VATŻycie polskiego przedsiębiorcy nie jest proste. W szczególności nie jest proste życie przedsiębiorcy produkującego lub dystrybuującego wyroby medyczne. Musi posiadać doskonałą wiedzę techniczną w swojej dziedzinie i oferować konkurencyjne produkty, ale tego wymaga rynek prawie od każdego przedsiębiorcy. Nie obejdzie się także bez doskonałej znajomości prawa zamówień publicznych oraz regulacji branżowych. Te ostatnie drastycznie zmieniają się na wiosnę 2020 r., o czym dyskutowano na warszawskiej konferencji organizowanej w Warszawie 28 października br. przez Izbę POLMED i Kancelarię Fairfield nt. „Rewolucji w prawie wyrobów medycznych”. Akurat podczas konferencji wyroby medyczne i nowa matryca VAT nie stanowiły istotnego punktu odniesienia. Jednak ze stawkami VAT branża będzie musiała sobie poradzić mniej więcej w tym samym czasie co z ww. rewolucją.

Rewolucja w branży, także podatkowa?

Wyroby medyczne I

Konferencja Izby POLMED i Kancelaria Fairfield nt. Rewolucji w prawie wyrobów medycznych.

Konferencja była dobrą okazją żeby spotkać się ze specjalistami oraz firmami z branży. Wiosna 2020 r. będzie gorącym okresem jednak nie tylko z uwagi na powyższe zmiany w zakresie MDR (o rewolucji MDR wstępnie pisałem już na blogu: MDR, wyroby medyczne i stawka VAT). Warto zaznaczyć, że na wiosnę (od 1 kwietnia 2020 r.) zaczną też obowiązywać nowe przepisy w zakresie matrycy stawek VAT. Dotkną one także branżę wyrobów medycznych. Co więcej, przepisy te w założeniu mają uprościć zasady stosowana obniżonych stawek VAT. Ale czy uproszczą one życie producentom i dystrybutorom wyrobów medycznych?

Wyroby medyczne i nowa matryca VAT

Wyroby medyczne

Konferencja Izby POLMED i Kancelaria Fairfield nt. Rewolucji w prawie wyrobów medycznych.

Pierwsza zmiana VAT dla branży to drastyczne skrócenie listy towarów związanych z ochroną zdrowia korzystających z 8% stawki VAT. Upraszczając, w zakresie obniżonej stawki VAT do wyrobów medycznych znajdzie zastosowanie w zasadzie nowa definicja wyrobów medycznych. Od 2020 r. zgodnie z tą definicją będą to „Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dla porównania, obecnie są to Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika”. 

Czy usunięcie przecinka zmieni sposób interpretacji przepisów VAT dotyczących zasad stosowania 8% do wyrobów medycznych i ich wyposażenia? Przekonamy się już o tym wkrótce. Myślę, że dobrą okazją do powiedzenia „sprawdzam” dla producentów i dystrybutorów będzie możliwość wystąpienia o wydanie Wiążących Informacji Stawkowych. Czym jest to nowe narzędzie pisałem w tekście pt. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS). I to będzie moim zdaniem druga duża zmiana dla podatników, która znajduje się pod znakiem zapytania. Dlaczego?

Czy WIS znajdzie zastosowanie do wyrobów medycznych?

Tu mała dygresja dot. wątpliwości w zakresie tego czy dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie wydawał WIS dotyczące towarów związanych z ochroną zdrowia. Wolałem założyć dla celów niniejszego tekstu, że tak będzie, choć przepisy VAT nie są tak jasno sformułowane. Komentowałem zresztą ostatnio ten temat dla serwisu Prawo.pl: Informacje o stawkach VAT niewiele pomogą?

Dla przypomnienia, otrzymana przez podatnika WIS będzie zawierała:

 • opis towaru będących jej przedmiotem,
 • klasyfikację tego towaru według CN (w przypadku wyrobu medycznego ta część nie może być spełniona) oraz
 • właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru albo usługi stawkę podatku VAT.

Wyroby medyczne i nowa matryca VAT powinny być jednak sprzęgnięta z nowym narzędziem w postaci WIS dostępnym dla podatników, którzy do tej pory aby zabezpieczyć prawo do stosowania obniżonej stawki dla swoich produktów mogli wystąpić z wnioskiem o interpretację podatkową. Nie ma sensu multiplikować dostępnych narzędzi inadal po 1 listopada stosować w tym zakresie wniosków o interpretacje podatkowe. Tak więc od 1 listopada 2019 r. producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych powinni mieć prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS. A czy tak będzie, to zobaczymy.

***

Nowe przepisy MDR i VAT to wyzwanie dla całej branży wyrobów medycznych. Branża ma co prawda jeszcze chwilę na przygotowanie się do tego legislacyjnego tsunami. Natomiast jest to tylko „chwila”. I warto o tym pamiętać planując prace dla działów prawnych i podatkowych na najbliższy okres.

Ostatnio spotkałem się z opinią, że biała lista podatników VAT nie jest istotnym tematem, wartym organizowania szkolenia dla firm dystrybuujących towary związane z ochroną zdrowia. Pozwalam nie zgodzić się z tą tezą i dlatego w tym wpisie udowodnię jak ważna nie tylko dla branży healthcare jest biała lista podatników VAT. Podpowiem też jak sobie z nią poradzić, tzn. podsunę narzędzia pozwalające ją dość prosto wdrożyć.

Dlaczego biała lista podatników VAT jest ważna również dla branży healthcare?

biała lista podatników VATNa temat białej listy napisano już dużo, m.in. na stronach Ministerstwa Przedsiębiorczości. W skrócie, zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 września 2019 roku, podatnicy VAT w celu dochowania należytej staranności powinni wykonywać dodatkowe czynności kontrolne w stosunku do swoich dostawców. Te dodatkowe wymagania obejmują weryfikację statusu zgłoszenia rachunku bankowego dostawcy w bazie (na liście) prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Tą listę znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Na liście możesz więc sprawdzić, czy rachunek wskazany do przelewu przez dostawcę jest zgłoszony do urzędu skarbowego. Sprawdzenie jest kluczowe zwłaszcza w przypadku płatności na rzecz czynnych podatników VAT o wartości przekraczającej 15 tyś zł.

Przelew dokonany na rachunek niezgłoszony do białej listy wiązać się będzie z konsekwencjami podatkowymi w postaci:

 • braku możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów w PIT lub CIT
 • solidarnej odpowiedzialności za potencjalny brak zapłaty VAT przez kontrahenta.

Te konsekwencje będą obowiązywać już od 1 stycznia 2020 r.

Jak ich uniknąć? Po pierwsze, możesz uniknąć konsekwencji w VAT, jeśli zrobisz przelew w oparciu o mechanizm split-payment. Po drugie, możesz uniknąć konsekwencji w VAT, CIT lub PIT jeśli zawiadomisz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego kontrahenta o fakcie dokonania takiego przelewu w terminie 3 dni od jego sfinalizowania.

Ale najprościej będzie po prostu sprawdzić czy Twój kontrahent i jego rachunek bankowy znajdują się na białej liście. I tylko na takie konta przelewać należności za dostawy towarów czy świadczenie usług. Jak widać, nieważne czy jesteś podmiotem z branży healthcare oraz nieważne czy jesteś czynnym lub zwolnionym VAT-owcem, biała lista podatników VAT powinna cię zainteresować.

biała lista podatników VATJak wdrożyć białą listę podatników VAT?

Dobrym pomysłem jest więc uruchomienie w Twojej firmie procesów pozwalających na weryfikację rachunków bankowych swoich dostawców. I to począwszy już od 1 stycznia 2020 roku. Swoich kontrahentów możesz sprawdzić na białej liście „ręcznie”, ale nie polecam tego rozwiązania. Najlepiej zautomatyzować ten proces. Czyli użyć narzędzia, które automatycznie pozwoli Ci zweryfikować Twoich kontrahentów i wygeneruje rezultat takich działań w formie raportu. Raport pozwoli uniknąć wyżej wskazanych przykrych konsekwencji podatkowych. A przy okazji będzie stanowił dowód w razie pytań ze strony organów o dochowanie przez Ciebie należytej staranności.

Narzędziem, które może Ci pomóc jest Bank Inspektor – aplikacja wymyślona i rozwijana przez polską firmę – ITTAX. Dzięki Bank Inspektorowi łatwo i bez wysiłku wypełnisz wymagania nałożone białą listą. Weryfikacja numerów rachunków bankowych może przebiegać dwutorowo:

 1. w oparciu o paczki przelewów kierowane przez Twoją firmę do banków lubBiała lista podaników VAT 3
 2. na podstawie bazy Twoich kontrahentów (weryfikacja pełnej bazy dostawców).

W obydwu wypadkach Bank Inspektor weryfikuje numery rachunków bankowych dwuetapowo celem identyfikacji tych rachunków, które winny były być zgłoszone do władz skarbowych. Aplikacja Bank Inspektor może być zintegrowana z rozwiązaniem NIP Inspektor, także opracowanym przez ITTAX. NIP Inspektor umożliwia kompleksową weryfikację kontrahenta pod kątem wypełnienia przesłanek dla tzw. należytej staranności. Dowodem przeprowadzonej weryfikacji są zrzuty ekranów sprawdzeń dokonywanych na stronach WWW Ministerstwa Finansów lub raporty zapisywane do plików PDF. Te ostatnie uwzględniają unikalne ID zapytań kierowanych do odpowiednich serwisów.

Gdzie znaleźć aplikacje Bank Inspektor i NIP Inspektor?

Aplikację NIP Inspektor można kupić na stronie www.nip-inspektor.pl. Znajdziesz tam przekierowanie do sklepu internetowego oraz link do wersji testowej aplikacji. Natomiast jeszcze w tym tygodniu będzie można pobrać Bank Inspektora ze strony www.bank-inspektor.pl (a tymczasem można go pobrać ze sklepu internetowego). Pakiet programów, czyli Bank Inspektor + NIP Inspektor = Inspektor, można nabyć w tym samym Biała lista podatników VAT 4sklepie.

Mam też specjalną zniżkę dla Ciebie! Podanie kodu MVP200 przy zakupie aplikacji spowoduje naliczenie 50% zniżki na abonament za czwarty kwartał 2019. Po wybraniu odpowiedniego programu lub pakietu programów i jego opcji wystarczy przejść do koszyka, gdzie można wpisać powyższy kod.

Więcej o białej liście podatników VAT i jej słabych stronach można przeczytać w artykule Dziennika Gazeta Prawna pt. „Biała lista podatników VAT daleka od ideału. Firmy boją się utraty kontrahentów„. Można znaleźć w nim m.in. wypowiedzi doradcy podatkowego Marcina Madeja ITTAX, współtwórcy Bank Inspektora i NIP Inspektora. Zachęcam do lektury artykułu oraz korzystania z aplikacji z serii Inspektor.

Nowa matryca VAT i ważne daty

Radosław Maćkowski01 września 2019Komentarze (0)

Czas na powrót z wakacji, które w tym roku były bardzo upalne i intensywne, zarówno turystycznie jak i zawodowo. Okazją do umieszczenia kilku nowych słów na blogu jest podpisanie w piątek 29 sierpnia przez Prezydenta RP ustawy o mechanizmie podzielonej płatności i nowej matrycy stawek VAT. Co oznacza nowa matryca VAT i jakie są ważne daty z nią związane? Odpowiem też na pytanie ile masz czasu na przygotowanie się do stosowania nowej matrycy VAT. Ten wpis zawiera także kilka ważnych odnośników, m.in.: do tekstu ustawy, podsumowania konsultacji poprzedniej wersji i analiz nowej matrycy stawek VAT.

Istotne informacje dotyczące nowych stawek VAT

Nowa matryca VAT i ważne datyNowe stawki VAT to mała rewolucja dla podatników. Dlaczego? Przede wszystkim upraszcza zasady stosowania obniżonych stawek VAT. Ponadto wprowadza identyfikację towarów korzystających z takich stawek według nomenklatury scalonej (CN). Czyli oznacza częściowe odejście od klasyfikacji PKWiU, stosowanej już od 1 kwietnia 2020 r. tylko do identyfikacji usług. Wprowadzono też Wiążące Informacje Stawkowe, a więc nowe narzędzie które jednocześnie pozwoli ci ustalić właściwy kod CN (w przypadku towarów) albo klasyfikację PKWiU (w przypadku usług) jak i prawidłową stawkę do nich stosowaną.

Poniżej kilka ważnych odnośników do tekstu ustawy jak i analiz nowej matrycy stawek VAT:

 1. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
 2. Podsumowanie konsultacji nowych stawek VAT wg poprzedniej wersji
 3. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).
 4. Raport z konsultacji nowej matrycy stawek VAT
 5. Nowe stawki VAT coraz bliżej!
 6. Jest już nowa matryca VAT – link i komentarz
 7. Czy nowa matryca stawek VAT jest zdrowa?
 8. Zmiana stawek VAT – projekt nowej matrycy VAT na jesieni 2018 r.

Spora część informacji zawarta w tych odnośnikach jest nadal aktualna, ale uwaga! Zmieniła się na przykład definicja wyrobów medycznych korzystających z 8% stawki VAT. Od 2020 r. będą to „Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Obecnie są to Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika”. Czy usunięcie przecinka zmieni sposób interpretacji przepisów VAT dotyczących zasad stosowania 8% do wyrobów medycznych i ich wyposażenia? Przekonamy się już wkrótce. Tuż po wydaniu pierwszych Wiążących Informacji Stawkowych w tym zakresie oraz ewentualnie wyroków sądów administracyjnych. No właśnie, od kiedy można ubiegać się o WIS i kiedy przepisy o nowej matrycy wchodzą w życie?

Nowa matryca VAT i ważne daty

Poniżej najważniejsze daty:

 • 1 listopada 2019 r. – wchodzą w życie przepisy dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych. Od tego dnia będzie można składać pierwsze wnioski o wydanie WIS, ale: „WIS wydana przed dniem 1 kwietnia 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 marca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3.” Ten ostatni wyjątek dotyczy w uproszczeniu książek i ebooków.
 • 1 listopada 2019 r. – 31 marca 2019 r. – Podatnicy stosują obniżoną stawkę VAT (5%) w stosunku do dostaw książek i ebooków oraz 8% do dostaw gazet innych niż lokalne (katalog ten jest trochę bardziej skomplikowany, szczegóły można znaleźć w ustawie, w artykule 8).
 • 1 kwietnia 2020 r. – nowa matryca VAT zaczyna obowiązywać na serio w odniesieniu do pozostałych towarów i usług.

Nowa matryca VAT i ważne daty

Myślę, że wdrożenie nowej matrycy VAT to dużo pracy dla działów podatkowych firm. Ale nie tylko – także informatycy i doradcy zajmujący się systemami informatyczno-księgowymi będą mieli nawał pracy. Mamy jeszcze ponad pół roku na przygotowanie się do zmian. Czy to dużo czasu? To się wkrótce okaże.

Wraca nowa matryca stawek VAT

Radosław Maćkowski05 lipca 2019Komentarze (0)

„Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji” – pamiętacie ten tekst pewnie z kultowego serialu Latający Cyrk Monty Pythona? No więc nikt również nie spodziewał się, że przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi wraca nowa matryca stawek VAT. A że matryca wraca  wynika z doniesień kilku portali (m.in. prawo.pl) oraz ze strony sejmu (link do Strony sejmowej dot. prac nad nową matrycą stawek VAT). Co to oznacza dla podatników? Postaram się odpowiedzieć w tym krótkim wpisie.

Dlaczego wraca nowa matryca stawek VAT?

Wraca nowa matryca stawek VAT 1Być może pamiętasz, że pisałem o wstrzymaniu prac nad nowymi stawkami VAT w tekście pt. Czy nowa matryca VAT oddala się przez stawki VAT na napoje? I faktycznie, prace nad matrycą wstrzymano w połowie marca z powodu opodatkowania w niej 23% stawką VAT napojów owocowych i warzywnych. Chodziło oczywiście o te napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. Lecz jak się okazuje podjęto polityczną decyzję o wyjęciu z zamrażarki już dość mocno zaawansowanego projektu ustawy. Był on m.in. szeroko konsultowany, o czym pisałem w tekście pt. Raport z konsultacji nowej matrycy stawek VAT.

I teraz jeden z polityków zapowiedział, że posłowie partii rządzącej zgłoszą poprawkę, która „spowoduje, że wszystkie napoje owocowe, pochodzące z polskich owoców będą objęte tą niższą stawką VAT”. Faktycznie, w środę 3 lipca jeszcze przed pierwszym czytaniem projekt ustawy skierowano do poprawek w Komisji Finansów Publicznych.

Co to oznacza dla podatników?

Rollercoaster z nowymi stawkami VAT ruszył więc na nowo. Pojawia się jednak pytanie, czy przepisy dotyczące nowych stawek VAT wejdą w życie od początku 2020 r.? Jeśli takie jest założenie twórców projektu, to jest to dość karkołomny pomysł. Przypomnę, że podatnicy zgodnie z pierwotnymi planami mieli mieć ponad pół roku na przygotowanie do wejścia w życie nowej matrycy. W ustalaniu nowych stawek VAT miała nam pomóc Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).

Przyznam szczerze, że nawet jeśli matrycę uchwalono by w ekspresowym tempie jeszcze przed wakacyjną przerwą, to pozostałoby bardzo mało czasu na wdrożenie w życie jej założeń. O tym Jak przygotować się do zmiany stawek VAT (od 2019 r.) pisałem jeszcze w początkach istnienie tego bloga. Pamiętaj, że nowa matryca to nie tylko zmapowanie przez podatników na nowo katalogu stawek VAT dla towarów i usług. To także dostosowanie kas fiskalnych, systemów ERP, programów finansowo-księgowych i innych programów służących do wystawiania faktur VAT. Na te wszystkie działania potrzeba trochę czasu. Pozostawienie podatnikom raptem 5 miesięcy na te skomplikowane działania nie jest dobrym pomysłem i oznacza bardzo pracowitą jesień dla doradców podatkowych, księgowych i specjalistów od informatyki.

***

Czekamy teraz na zmieniony projekt nowej matrycy stawek VAT. W międzyczasie zapraszam do lektury innych moich wpisów dot. nowej matrycy stawek VAT:

 1. Zmiana stawek VAT – projekt nowej matrycy VAT na jesieni 2018 r.
 2. Nowe stawki VAT coraz bliżej!
 3. Jest już nowa matryca VAT – link i komentarz
 4. Czy nowa matryca stawek VAT jest zdrowa?

MDR, wyroby medyczne i stawka VAT

Radosław Maćkowski02 czerwca 20192 komentarze

Ostatni tydzień maja był dość dynamiczny. Przynajmniej dla mnie 😉 Pierwsza jego połowa upłynęła pod znakiem imprezy zorganizowanej w Dolinie Charlotty przez TUV Nord Polska. Chodzi oczywiście o VII Wymianę Doświadczeń dla Branży Wyrobów Medycznych. Pojawiły się tu takie zagadnienia jak MDR, wyroby medyczne i stawka VAT.

Koniec tygodnia to z kolei web.lex Meeting 2019. Spotkanie dla twórców blogów prawniczych zorganizowane przez Rafała Chmielewskiego, ojca chrzestnego m.in. niniejszego bloga.

Dolina Charlotty i VII Wymiana Doświadczeń

MDR, wyroby medyczne i stawki VATPięknie położony hotel w Dolinie Charlotty (tak, ten od koncertów dinozaurów rocka) był właśnie miejscem, w którym odbyła się VII Wymiana Doświadczeń dla Branży Wyrobów Medycznych. Było to ważne wydarzenie dla branży, tym bardziej że czeka ją wkrótce duża rewolucja w zakresie regulacji unijnych. Chodzi konkretnie o początek obowiązywania od 26 maja 2020 r. przepisów rozporządzenia MDR (Medical Devices Regulation). 26 maja 2022 r. to z kolei start obowiązywania przepisów rozporządzenia IVDR (In vitro Diagnostic Medical Devices Regulation). Rozporządzenia te uchylają dyrektywy obowiązujące obecnie w tym zakresie (m.in. 90/385/EWG, i 93/42/EWG oraz 98/79/WE).

Najkrócej rzecz ujmując, powyższe rozporządzenia określają nowe ramy prawne funkcjonowania rynku wyrobów medycznych w Unii Europejskiej. Wprowadzają nowe zasady wchodzenia na rynek wyrobów medycznych i porządkują kwestie dopuszczalności do obrotu. Z nowymi regulacjami wiąże się wiele kontrowersji, czego dowodem były gorące dyskusje w Dolinie Charlotty dotyczące m.in. okresu przejściowego określonego w tzw. klauzuli wyprzedaży zapasów (sell-off clause).

MDR, wyroby medyczne i stawka VAT

MDR, wyroby medyczne i stawki VAT II

MVP TAX był partnerem merytorycznym wydarzenia. Miałem okazję wygłosić prezentację nt. stawek VAT dla branży wyrobów medycznych (przegląd praktyki i nadchodzące zmiany). Nowa matryca VAT i zmienione regulacje VAT dotyczące m.in. wyrobów medycznych nie wejdą w życie od 2020 r. Ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że nowe regulacje w zakresie MDR zmienią zasady dopuszczania do obrotu wyrobów medycznych, co będzie miało przełożenie na opodatkowanie VAT ich sprzedaży.

Nie rozstrzygając w tym miejscu jakie konkretnie przełożenie na VAT będzie miało wdrożenie nowych regulacji MDR, trzeba zauważyć, że branżę wyrobów czeka w najbliższym czasie sporo wyzwań i dużo pracy.

Link do tekstów rozporządzeń MDR i IVDR. Natomiast więcej tekstów o stawce VAT dla wyrobów medycznych można znaleźć m.in. tu: Oprawki okularów i stawka VAT. I tu: Stawka VAT na wyposażenie aparatów USG – 8% potwierdza NSA.

web.lex Meeting 2019

Web.lex Meeting to z kolei spotkanie twórców blogów prawniczych, które odbyło się w Warszawie już po raz ósmy. Rafał Chmielewski, to twórca web.lex, czyli kuźni blogów prawniczych. O Rafale i blogach prawniczych więcej można dowiedzieć się na stronie Pamiętnik Adwokata. Sam zaś web.lex Meeting to wydarzenie gromadzące prawników piszących blogi i chcących wymienić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Podczas spotkania prezentację nt. kwestii podatkowych szczególnie ważnych dla kancelarii prawnych wygłosił Wojciech Pietrasiewicz. Którego chyba na łamach tego bloga nie trzeba przedstawiać – to współtwórca naszej marki MVP TAX i autor m.in. blogu kulturalnieopodatkach.pl.

O tym jak było ciekawie na web.lex Meeting 2019 świadczy fakt, że nie zrobiłem ani jednego zdjęcia. Więc nawet nie potrafię zilustrować fotografią przyjaznej atmosfery jaka panowała na tym wydarzeniu. Przyjemnie było także na after party, które odbyło się w Hard Rock Cafe Warszawa.  Ciekawe, ale nie miałem okazji być dotąd w tym miejscu. Z Doliną Charlotty łączy je rock’n’rollowa atmosfera i sporo zdjęć gwiazd rocka oraz pamiątek po nich.

***

Dziękuję wszystkim osobom, z którymi brałem udział w tych ciekawych wydarzeniach. Miło było Was poznać i wymienić się doświadczeniami. Dziękuję też organizatorom – Pani Małgorzacie Chynowskiej (TUV Nord Polska) i Rafałowi Chmielewskiemu (web.lex) za zaproszenia. Mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz ani na Wymianie Doświadczeń dla Branży Wyrobów Medycznych. Ani na web.lex Meeting.