Radosław Maćkowski

doradca podatkowy

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw z sektora healthcare & life sciences (farmaceutyki, wyroby medyczne, apteki, usługi medyczne, kosmetyki) oraz innych branż, w tym marketingowej, spożywczej, napojów alkoholowych, budowlanej, nieruchomościowej i IT. Jestem współtwórcą zespołu kancelarii MVP TAX.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zwolnienie z VAT usługi dietetyka

Radosław Maćkowski04 września 2018Komentarze (0)

Ostatnio pojawiły się wątpliwości czy po zmianie klasyfikacji zawodu dietetyka będzie on mógł nadal korzystać ze zwolnienia z VAT. Jest to o tyle ważna kwestia, że ze zwolnienia z VAT mogą korzystać osoby wykonujące zawody medyczne. A nowy projekt rozporządzenia w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego miał wyłączać dietetykę z nauk o zdrowiu i klasyfikować dietetykę jako dziedzinę nauk rolniczych (konkretnie w kategorii technologii żywności i żywienie człowieka). Tak więc zwolnienie z VAT usługi dietetyka po zmianach mogłoby wydawać się zagrożone.

Zwolnienie z VAT usługi dietetyka – obecny stan prawny

W obecnym stanie prawnym raczej nie ma wątpliwości, że zwolnienie z VAT obejmuje także usługi dietetyka. Oczywiście muszą zostać spełnione określone warunki do zastosowania tego zwolnienia. Z jednej strony takie usługi muszą służyć profilaktyce zdrowotnej lub przywracaniu zdrowiu (strona przedmiotowa zwolnienia z VAT). I w zdecydowanej większości usługi dietetyczne tego typu celom służą. Jak ważna jest dieta w powrocie do zdrowia na przykład po terapii onkologicznej nikogo nie trzeba przekonywać. Tak samo zresztą jak istotna jest odpowiednia dieta w profilaktyce zdrowotnej.

Z drugiej strony zwolnienie z VAT usługi dietetyka wymagZwolnienie z VAT usługi dietetykaa aby profesja ta była wykonywana w ramach zawodów medycznych (strona podmiotowa zwolnienia z VAT).

Zawód dietetyka nie został objęty unormowaniem odrębnych aktów prawnych. Pomimo tego inne przepisy określające m.in.: zasady jego wykonywania, zasady związane z uzyskiwaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu, zasady i formy wykonywania zawodu, wskazują, że osoba, która zdobyła wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki jest osobą uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacjach z przełomu listopada i grudnia 2017 roku (numer 0112-KDIL1-2.4012.378.2017.2.AW i 0114-KDIP4.4012.475.2017.1.AKO). Wydaje się, że jest to ugruntowana praktyka interpretacyjna.

Usługi dietetyka jako dziedzina nauk rolniczych?

W związku z brakiem systemowego uregulowania zawodu dietetyka częściowo uzasadnione wydaje się więc zaniepokojenie wyrażone m.in. przez OZZD Ogólnopolski Związek Zawodowy Dietetyków. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych niekoniecznie wpłynęłyby korzystnie na status dietetyków na gruncie VAT. Wyłączenie profesji dietetyka z nauk o zdrowiu i sklasyfikowaniu jej jako dziedziny nauk rolniczych mogłoby skomplikować stosowanie zwolnienia z VAT. Dlatego argument związku zawodowego, że może tu chodzić o pieniądze i większe wpływy z podatku VAT wydawał się uzasadniony.

Media donoszą jednak, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wycofuje się z tego pomysłu. Rzeczniczka ministerstwa podkreśliła także, iż nowa systematyka jest stworzona na potrzeby funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W tym zwłaszcza ewaluacji jakości działalności naukowej i nadawania stopni. Nowa klasyfikacja nie powinna więc według rzecznik determinować  klasyfikacji zawodów medycznych.

Edit (grudzień 2018): Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego faktycznie wycofało się z ww. pomysłu. Nowa systematyka stworzona na potrzeby funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki nie wyłączyła profesji dietetyka z nauk o zdrowiu. Szczegóły nowej systematyki można znaleźć w tym miejscu.

*****

A jeśli dziś o zdrowej diecie, to polecam twitterowy profil @CukierZabija. Przy okazji polecam też mój artykuł o podatku cukrowym dla portalu Prawo.pl pt. Podatek cukrowy – rozwiązanie prozdrowotne czy kolejny ciężar fiskalny.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Radosław Maćkowski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Radosław Maćkowski z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem rmackowski@mvptax.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: