Radosław Maćkowski

doradca podatkowy

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem z 20-letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw z sektora healthcare & life sciences (farmaceutyki, wyroby medyczne, apteki, usługi medyczne, kosmetyki). Doradzam także przedsiębiorcom z innych branż, w tym: budowlanej, nieruchomościowej, IT, marketingowej, spożywczej, oraz napojów alkoholowych.
[Więcej >>>]

Kontakt / Contact

Darowizna dla szpitala w czasach pandemii 1 (VAT)

Radosław Maćkowski21 kwietnia 2020Komentarze (0)

Już od 1 lutego możesz podarować m.in. szpitalowi zaangażowanemu w walkę z pandemią COVID-19 lub Agencji Rezerw Materiałowych sprzęt medyczny. Co istotne, jeśli jesteś podatnikiem VAT taka darowizna dla szpitala lub Agencji pod pewnymi warunkami będzie opodatkowana 0% stawką VAT. W niniejszym poście opisuję warunki stosowania tej preferencyjnej stawki.

Dlaczego powstał ten wpis?

Darowizna dla szpitala 3Zostałem niedawno zapytany przez Klienta o możliwość przeforsowania stosowania 0% stawki VAT dla dostaw wyrobów medycznych na rzecz szpitali. Klient został zainspirowany inicjatywą  opodatkowania 0% VAT-em darowizn laptopów i tabletów służących do prowadzenia zdalnej nauki. Chodzi tu o darowizny m.in. dla szkół, organizacji humanitarnych lub charytatywnych. Projekt rozporządzenia wprowadzającego takie rozwiązanie pojawił się 9 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji (link do projektu).

Ale nieodpłatna dostawa, czyli darowizna dla szpitala już od 1 lutego może korzystać z 0% stawki VAT. Co ciekawe, taką możliwość wstecznie wprowadza paragraf 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 527). Zatem przepisów tych nie znajdziesz w samej ustawie o VAT. Do ich szczegółowej treści odsyłam na stronę Sejmu RP (link).

Przyznam się przy tym, że informacje o powyższych przepisach mogły umknąć w natłoku innych wiadomości… O kolejnych tarczach antykryzysowych, ograniczeniach w obrocie wyrobami medycznymi oraz innych rozwiązaniach pranych do stosowania w tych trudnych czasach. Dlatego poniżej garść informacji o zasadach stosowania 0% stawki VAT przy darowiznach dla agencji lub szpitali.

Darowizna dla szpitala – kiedy obowiązuje 0% stawka VAT?

Rozporządzenie określa czasowe obniżenie stawki podatku do wysokości 0% dla darowizn dla szpitali. Chodzi o okres pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2020 r. W związku z tym rozporządzenie z 25 marca wprowadza możliwość retroaktywnego (wstecznego) stosowania ww. 0% stawki VAT.

Aktualizacja z 24 sierpnia 2020 r.:

20 sierpnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (link do przepisów). Zgodnie z nim (na razie bezterminowo) przedłużono stosowanie 0% stawki VAT dla darowizn. Jak motywuje to Ministerstwo Finansów w projekcie:

W związku z trwającą w dalszym ciągu bardzo trudną sytuacją związaną ze stanem epidemii COVID-19 zaistniała konieczność przedłużenia stosowania niniejszej preferencji do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

O innych aspektach ww. rozporządzenia pisałem w tekście pt. Poprawki do nowej matrycy stawek VAT.

Darowizna dla szpitala – jakie towary objęte są 0% stawką VAT

Darowizna dla szpitala0% stawka obejmuje darowizny następujących towarów:

 1. wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.);
 2. szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
 3. produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;
 4. produkty biobójcze w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.) – wyłącznie środki dezynfekujące;
 5. specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;
 6. środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Czy wobec darowizna chusteczek nasączonych środkiem dezynfekującym i niebędacych wyrobem medycznym skorzysta z 0% stawki VAT? Wydaje się, że w związku z brzmieniem punktu 4, odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi „nie”. Wynika to z faktu, że stawka 0% obejmuje darowizny wyłącznie środków dezynfekujących.

Darowizna dla szpitala – którzy beneficjenci darowizn dają prawo do stosowania 0% stawki VAT?

Preferencyjną stawkę stosuje się wyłącznie do darowizn przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na rzecz:

 1. Agencji Rezerw Materiałowych – na realizację zadań ustawowych;
 2. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację zadań statutowych;
 3. podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wobec tego gdzie szukać wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą wskazanych w punkcie trzecim? W wojewódzkim dzienniku urzędowym publikowanym w drodze obwieszczenia wojewody lub w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia. W województwie mazowieckim taki wykaz można znaleźć pod tym linkiem: Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania COVID-19.

Warsaw GenomicsCo ciekawe, na tej liście widnieje Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie. Jako miejsce udzielania świadczeń przez ten podmiot widnieje Warsaw Genomics Sp. z o.o., Laboratorium Analiz Genetycznych, a więc spółka – bohater ostatnich tygodni wykonujący obok innych podmiotów tysiące testów na obecność COVID-19. Wiem skądinąd, że specjaliści z Warsaw Genomics dla bezpiecznego wykonywania swojej pracy potrzebują środków ochrony indywidualnej. Chodzi szczególnie o kombinezony i fartuchy laboratoryjne. Darowizna tych pierwszych (kombinezonów) na rzecz Warsaw Genomics z zachowaniem opisanych tu warunków będzie więc podlegała 0% stawce VAT. Darowizna fartuchów laboratoryjnych pod warunkiem, że będą wyrobami medycznymi także podlega 0% stawce VAT.

Zawarcie umowy darowizny w formie pisemnej

Kolejnym warunkiem jest zawarcie umowy w formie pisemnej. Co istotne, z takiej umowy powinno wynikać, że dostarczane towary będą wykorzystane na konkretne cele. Chodzi więc cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym, że przepisy o stosowaniu 0% stawki VAT mogą być stosowane retroaktywnie, w przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego a 25 marca strony takiej czynności mogą post factum (z bieżącą datą) potwierdzić na piśmie dokonanie darowizny. W ten sposób ustawodawca wyeliminował konieczność antydatowania przez strony umów darowizn zawartych przed 25 marca.

Jak widać rozporządzenie zawiera całkiem pokaźną listę warunków do spełnienia. Co więcej, wkrótce przedstawię uwarunkowania w których darowizna dla szpitala daje ci preferencje w rozliczeniach podatku CIT i PIT.

Tymczasem, jeśli chcesz poczytać jak koronawairus wpływa na rozliczenia twoich podatków zapraszam do lektury innych tekstów: Nowa matryca stawek VAT i koronawirus lub Nowe stawki VAT 2020 przesunięte.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Radosław Maćkowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Radosław Maćkowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: RODO & polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: