Radosław Maćkowski

doradca podatkowy

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem z 20-letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw z sektora healthcare & life sciences (farmaceutyki, wyroby medyczne, apteki, usługi medyczne, kosmetyki). Doradzam także przedsiębiorcom z innych branż, w tym: budowlanej, nieruchomościowej, IT, marketingowej, spożywczej, oraz napojów alkoholowych.
[Więcej >>>]

Kontakt / Contact

Radosław Maćkowski22 grudnia 2023Komentarze (0)

Drodzy Czytelnicy,

Tak, jak pisałem na moich mediach społecznościowych, za oknem ciekawe zjawiska pogodowe – czasem słońce, czasem zadymka śnieżna (przynajmniej w Warszawie), w gospodarce i polityce bardzo intensywnie się dzieje, nie wspominając o zawierusze w mediach publicznych.

Dlatego z mojej strony w nadchodzącym świątecznym czasie życzę Wszystkim, w tym sympatykom Podatków Na Zdrowie, przede wszystkim błogiego spokoju i oderwania się od bieżących spraw.

Zatem zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i do zobaczenia w Nowym Roku!

Radosław Maćkowski
doradca podatkowy

Kontrola podatkowa u lekarza

Radosław Maćkowski06 listopada 2023Komentarze (0)

Przychodzi fiskus do lekarza… Często dostaję zapytania z gabinetów lekarskich dotyczące wezwań z urzędów skarbowych do składania wyjaśnień lub przedstawienia dokumentów. Przy okazji dostaję oczywiście pytanie czy zaczęła się już kontrola w moim gabinecie? Na czym polega kontrola podatkowa u lekarza? Czym różni się od czynności sprawdzających czy postępowania podatkowego? Odpowiem na te pytania oraz przypomnę o obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w sytuacji gdy pytania od fiskusa są zbyt szczegółowe

Skarbówka bierze pod lupę recepty wystawiane przez lekarzy

Kontrola podatkowa u lekarza 1 Zacznijmy od dość świeżej wiadomości – Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przyznaje, że skarbówka bierze pod lupę recepty wystawiane przez lekarzy. Dlaczego? KAS pozyskuje z Ministerstwa Zdrowia (konkretnie z Centrum e-Zdrowia) dane o liczbie recept wystawionych przez podmioty medyczne. Następnie wzywa lekarzy do składania wyjaśnień, kiedy w danym gabinecie wystawia się więcej recept niż paragonów, a to ma stwarzać domniemanie przyjęcia większej liczby pacjentów, niż wynikałoby to z ewidencji fiskalnej.

Zainteresował się tym faktem jeden z posłów byłej opozycji i zadał Ministerstwu Finansów pytanie w sprawie pozyskiwania przez organy podatkowe danych o wystawionych przez lekarzy receptach. O szczegółach dotyczących interpelacji i odpowiedzi na nią pisał ostatnio m.in. Dziennik Gazeta Prawna (Fiskus liczy recepty. Szuka podatku u lekarzy).

Czynności sprawdzające w gabinecie

Powyższe działania KAS mogą faktycznie doprowadzić do zintensyfikowania zainteresowania konkretnymi gabinetami. Ale zanim nastąpi  kontrola podatkowa u lekarza fiskus może skorzystać ze znacznie prostszego trybu – czynności sprawdzających. W ramach czynności urząd skarbowy może po prostu poprosić cię o przesłanie określonych dokumentów lub zadać pytania. Z mojego doświadczenia wynika, że nie warto bagatelizować odpowiedzi na takie, z reguły, krótkie pismo z urzędu. Brak odpowiedzi, odpowiedź niekompletna albo wręcz zbyt rozległa, mogą doprowadzić do zainicjowania kontroli podatkowej u lekarza.

Kontrola podatkowa u lekarza

Kontrola podatkowa u lekarza 2Kontrola podatkowa u lekarza oznacza już poważniejsze zainteresowanie rozliczeniami podatkowymi gabinetu. Polega na zbadaniu wybranego okresu rozliczeniowego. Pamiętajmy też o tym, że taka kontrola może dotyczyć nie tylko podatków dochodowych, ale także podatku od towarów i usług. W tym drugim przypadku urząd może badać na przykład wypełnianie obowiązku dokumentowania obrotu na kasie fiskalnej. Albo to czy wszystkie usługi gabinetu podlegają zwolnieniu z VAT.

W ramach kontroli urzędnicy będą żądać większej ilości dokumentów, mogą wezwać na przesłuchanie lekarza albo świadków (w tym pracowników). Na tym etapie na pewno warto skonsultować się z doradcą albo wręcz wybrać się z nim na przesłuchanie, żeby skorzystać ze wszystkich praw podatnika podczas przesłuchania.

Kontrola kończy się wydaniem protokołu z kontroli podatkowej, którego uważna lektura pozwoli stwierdzić ryzyko przekształcenia kontroli w postępowanie podatkowe. Do protokołu można też wnieść swoje zastrzeżenia lub wyjaśnienia, jeśli nie zgadasz się z jego ustaleniami.

Czy postępowanie podatkowe to ostatni etap?

Postępowanie podatkowe to ostatni etap przed wydaniem decyzji podatkowej. To też ostatni moment żeby przedstawić korzystne dla ciebie dokumenty lub zeznania. Zresztą tuż przed zakończeniem postępowania i wydaniem decyzji podatkowej kończącej to postępowanie urząd skarbowy przypomni ci o tym. Następnie wydawana jest decyzja, najczęściej ustalająca, mówiąc najprościej, dodatkowe podatek do zapłaty albo umarzająca postępowanie. Pamiętaj, że w tym pierwszym przypadku – wydania negatywnej dla ciebie decyzji – możesz jeszcze skorzystać ze środków odwoławczych (ale o tym z jakich środków i kiedy napiszę w innym poście). Natomiast decyzja umarzająca postępowanie to najczęściej bardzo dobra informacja, ponieważ oznacza, że bycie aktywnym w trakcie postępowania podatkowego popłaca. Innymi słowy przedstawiłaś/eś urzędowi argumenty za nienaliczaniem dodatkowego podatku.

Tajemnica lekarska

Kontrola podatkowa u lekarza 5Pamiętaj, że na wszystkich ww. etapach jesteś zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej. O obowiązku i prawie do zachowaniem tej tajemnicy pisałem na blogu w tekście pt. Tajemnica lekarska i podatki. Natomiast o tym jak cienka jest granica do naruszenia przez fiskusa tajemnicy lekarskiej mówiłem w wywiadzie udzielonym w zeszłym tygodniu Dziennikowi Gazeta Prawna. Dla osób zainteresowanych szczegółami działań KAS i urzędów od „kłębka do nici” podaję link do wywiadu: Działania KAS mogą naruszyć tajemnicę lekarską.

***

Kontrola podatkowa u lekarza może być stresującym doświadczeniem, ale odpowiednie przygotowanie do niej przy jednoczesnym zachowaniu tajemnicy lekarskiej pomogą uniknąć niepotrzebnych problemów. Warto również regularnie konsultować z doradcą podatkowym zmiany w przepisach podatkowych i dostosowywać swoją działalność do obowiązujących regulacji.

Wydatki na studia doktoranckie w kosztach uzyskania przychodu to temat ciągle powracający, zwłaszcza w kontekście przedsiębiorców. Niecały miesiąc temu (16 czerwca 2023) Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała kolejną korzystną interpretację indywidualną (znak: 0114-KDIP3-2.4011.417.2023.2.JM). Potwierdzono w niej potencjalną zaliczenia przez prawnika-mediatora wydatków na 1,5 roczne studia doktoranckie do KUP.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i rozważałaś/eś rozwinąć swoje kompetencje/wiedzę przez rozpoczęcie studiów doktoranckich/podyplomowych/policealnych, ten tekst może być dla Ciebie interesujący. Dlaczego? Możliwość zaliczenia do kosztów wydatków na studia nie tylko rozwinie Ciebie jako specjalistę, ale także pozwoli zapłacić mniejszy podatek dochodowy. Tekst może być inspirujący nie tylko dla osób wykonujących zawody medyczne czy farmaceutów, ale także dla prawników, ekonomistów, specjalistów IT czy marketingowców. Czyli dla tzw. wolnych strzelców albo osób prowadzących po prostu działalność gospodarczą, zamierzających poszerzyć swoje kompetencje czy zdobyć nowe wykształcenie.

Wydatki na studia doktoranckie w kosztach farmaceuty

Wydatki na studia doktoranckie w kosztach 1

Tak naprawdę inspiracją do napisania tego tekstu była nieco starsza interpretacja indywidualna (z 21 listopada 2019 r., znak 0115-KDIT2-3.4011.434.2019.1.KP) wydana dla pary farmaceutów.

Dwoje wspólników prowadziła działalność gospodarczą w formie spółki jawnej w zakresie sprzedaży leków i art. farmaceutycznych (apteki). We wspólnym wniosku o interpretację zapytali właśnie o wydatki na studia doktoranckie w kosztach uzyskania przychodu (KUP) ich działalności gospodarczej. Jak argumentowali farmaceuci, podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zawodowe wpłynie pozytywnie na pozycję ich firmy (apteki) na rynku. Do tego twierdzili, że niewątpliwie rozszerzy to krąg klientów, co w konsekwencji ma wpływ na zwiększenie przychodów. Zdobytą wiedzę wykorzystają bezpośrednio w relacjach z klientami podnosząc jakość oferty usług wnioskodawców. To oczywiście wpłynie na poziom sprzedaży i zwiększenie przychodów. Jak stwierdzili: „W dzisiejszych czasach klienci zwracają szczególną uwagę na wykształcenie i umiejętności poparte dyplomami”.

W tej krótkiej interpretacji KIS potwierdził, że za spełnione należy uznać kryterium celowości, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że wydatki te mogą być potencjalnie zaliczone do KUP. Z drugiej strony wydatków na studia doktoranckie nie znajdzie się w art. 23 ustawy o PIT określających wydatki, które z punktu widzenia podatków dochodowych nie mogą zostać zaliczone do KUP. W szczególności, tzw. negatywny katalog KUP nie zawiera wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy kształcenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

W interpretacji znalazło się jednak zastrzeżenie, że to na podatnikach spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami na studia a osiąganymi przychodami. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Zatem nie w każdej sytuacji wydatki na studia doktoranckie/podyplomowe będą mogły znaleźć się w kosztach.

Także wydatki na szkołę policealną można zaliczyć do kosztów

Wydatki na studia doktoranckie w kosztach 1W innym wniosku o interpretację ratownik medyczny zapytał czy może zaliczyć do KUP wydatki na edukację w szkole policealnej. Ratownik zmierzał otworzyć gabinet, w którym poszerzyłby ofertę wykonywanych przez siebie usług medycznych. W gabinecie planował prowadzić produkcję, naprawę, modelowanie i projektowanie wszelkiego rodzaju protez zębowych, szyn dentystycznych, aparatów ortodontycznych, koron itd. Dlatego chciał podjąć naukę w szkole medycznej na kierunku technika dentystycznego. W interpretacji z 2 lipca 2020 (znak 0114-KDIP3-1.4011.292.2020.2.MK1) KIS potwierdził, że wydatek faktycznie poniesiony na edukację w szkole medycznej może stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jako przydatny do wykonywania tejże działalności.

Korzystna linia interpretacyjna

Wydatki na studia doktoranckie w kosztachNie zawsze stanowisko organów podatkowych było w tym zakresie korzystne (Fiskus zaczyna pozwalać przedsiębiorcom się uczyć). Co prawda akurat brzmienie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT jakimś cudem nie zmieniał się, ale już jego interpretacja przez organy podatkowe owszem. Na szczęście na korzyść dla nas, podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Mam nadzieję, że będzie to trwały trend, tak jak stało się to w przypadku zwolnienia z podatku dochodowego udziału w szkoleniach zawodowych organizowanych przez organizacje zawodowe pielęgniarek i lekarzy. Pisałem już o tym na blogu (Szkolenia bez podatku PIT) i na razie ten tekst jest nadal aktualny.

Świąteczne życzenia A.D. 2022

Radosław Maćkowski21 grudnia 2022Komentarze (0)

Drodzy Czytelnicy,

Świąteczne życzenia A.D. 2022 to okazja do napisania kilku słów do Was.

Zdecydowanie mniej mnie na blogu, za to więcej czasu spędzam na doradztwie i wypełnianiu zadań realizowanych dla moich klientów.

Świąteczne życzenia

Dlatego niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie okazją dla nas wszystkich do odpoczynku, który upłynie w spokojnej, rodzinnej atmosferze.

Czytaj dalej >>>

Pomoc Ukrainie i podatek CIT

Radosław Maćkowski28 lutego 20222 komentarze

Bez zbędnych wstępów opiszę pomysły na sposoby efektywnego z punktu widzenia podatkowego wsparcia dla Ukrainy. Pomoc Ukrainie i podatki to temat wielowątkowy, dziś poświęcę uwagę przede wszystkim podatkowi dochodowego od osób prawnych (CIT). Tekst powstaje w trybie pilnym m.in. w związku z konsultacjami dla branży wyrobów medycznych. Zatem w razie dostrzeżenia błędów albo jeśli masz lepsze pomysły / rozwiązania podatkowe, proszę podziel się nimi pod tekstem albo pisz do mnie bezpośrednio. A więc pomoc Ukrainie i podatek CIT – jak efektywnie pomóc?

Pomoc Ukrainie i podatek CIT – warunki przedmiotowe

Co do zasady darowizny nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT. Zatem żeby pomóc i jeszcze skorzystać na tym podatkowo (a może przez to dać jeszcze więcej) trzeba poszukać innego rozwiązania. W tym kontekście dla podatników CIT kluczowy jest art. 18 ust. 1 pkt ustawy o CIT. Pozwala on na odliczenie od podstawy opodatkowania (czyli od dochodu) darowizn przekazanych na określone cele (warunek przedmiotowy) określonym organizacjom (warunek podmiotowy). Odliczenie to nie może przekroczyć łącznie 10% dochodu darczyńcy.

Jeśli chodzi o warunek przedmiotowy wśród celów są m.in. zadania w zakresie:

  • działalności charytatywnej,
  • działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • czy też pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Więcej dozwolonych celów wskazuje art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Udppw).

Co ważne taka darowizna musi być przeznaczona tylko na określone, ww. cele społeczne, które realizuje dana organizacja i które wynikają z jej statutu. W przypadkach obu rodzajów darowizn (pieniężnej albo niepieniężnej) odliczenie darowizn stosuje się, jeżeli spełnione są dodatkowe warunki:

  • tzn. wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
  • w przypadku darowizny innej niż pieniężna:

– dokumentem (umowy), z którego wynika wartość tej darowizny oraz cel, na który ma ona zostać spożytkowana, oraz

– oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Pomoc Ukrainie i podatek CIT – warunki podmiotowe

Pomoc Ukrainie i podatek CITJeśli zaś chodzi o warunek podmiotowy do zastosowania ww. odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny określonym organizacjom. To znaczy tym o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Uddpw, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Muszą one wszystkie prowadzić działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

W szczególności art. 3 ust. 2 Udppw obejmuje organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność społecznie użyteczną (powszechnie zwane OPP – organizacjami pożytku publicznego). Dodatkowo art. 3 ust. 3 Udppw wskazuje inne niż OPP podmioty, tj.:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,- które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Co ważne, podatnik CIT musi spełnić łączne ww. warunki podmiotowe oraz przedmiotowe żeby skorzystać z preferencji.

Pomoc skierowana bezpośrednio do zagranicznych podmiotów z Ukrainy – wniosek de lege ferenda

Pomoc Ukrainie i podatek CITŻeby zastosować ww. preferencję pomoc powinna być skierowana do określonych podmiotów z Polski, UE lub EOG. Ukraina nie należy ani do UE ani do EOG, stąd darowizny przekazywane bezpośrednio organizacjom ukraińskim z takiej preferencji podatkowej nie skorzystają. Zatem żeby skorzystać z odliczenia do 10% dochodu najpierw przekazujesz jako podatnik CIT pomoc ww. podmiotom z Polski, UE lub EOG. Dopiero następnie to podmioty przekażą ją swoim ukraińskim partnerom.

Aby pomoc Ukrainie i podatek CIT ze sobą lepiej współgrały Ministerstwo Finansów (MF) powinno rozważyć wprowadzenie zmian do ustawy o CIT. MF po pierwsze może do organizacji wymienionych w art. 18 ust. 1 pkt ustawy o CIT dodać np. określone OPP i podmioty publiczne z Ukrainy jako spełniające warunek podmiotowy do zastosowania odliczenia darowizny od dochodu. Może też rozważyć dodanie specjalnej preferencji – tj. nieograniczonego odliczenia wartości darowizny „wojennej”. Takie odliczenie mogłoby sięgać nawet do 200% wartości darowizny, tak jak w przypadku tzw. darowizny „covidowej”.

Darowizny i inne preferencje w podatku CIT

Dla porządku wspomnę o innych preferencjach podatkowych dla darowizn. W szczególności chodzi o:

  • darowizny na rzecz działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła – do 100% dochodu. Mianowicie zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.
  • tzw. darowizny „covidowej” – nawet do 200% wartości darowizny (o szczegółach tego mechanizmu pisałem m.in. na blogu w tym miejscu: Darowizny w trakcie pandemii 3 (PIT, CIT i VAT))

Niemniej zastosowanie ww. preferencji CIT może być bardziej kłopotliwe niż wcześniej opisanego odliczenia darowizn od podatku.

Jak już pisałem, tekst ten powstał m.in. jako odzew jednej z organizacji zrzeszającej dystrybutorów i producentów wyrobów medycznych wyrażających chęć pomocy Ukrainie. O tej pomocy będę rozmawiał szerzej wkrótce po publikacji tekstu. Być może w rezultacie tych rozmów pojawią się inne, nowe pomysły. Dam Wam o nich znać.