Radosław Maćkowski

doradca podatkowy

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw z sektora healthcare & life sciences (farmaceutyki, wyroby medyczne, apteki, usługi medyczne, kosmetyki) oraz innych branż, w tym marketingowej, spożywczej, napojów alkoholowych, budowlanej, nieruchomościowej i IT. Jestem współtwórcą zespołu kancelarii MVP TAX.
[Więcej >>>]

Kontakt / Contact

Jak przejść na ryczałt w 2022 r.?

Radosław Maćkowski05 stycznia 20222 komentarze

Dziś chciałbym krótko przeanalizować zasady rządzące zmianą opodatkowania w 2022 r. na ryczałt. Czyli odpowiem na pytanie jak przejść na ryczałt w 2022 r.? I do kiedy musisz podjąć tą decyzję. Na końcu postu znajduje się zaproszenie na webinar – niespodziankę od MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

Jak zgłosić przejście na ryczałt?

Generalnie zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT dochody uzyskane przez przedsiębiorców są opodatkowane  z założenia na zasadach ogólnych (czyli skalą podatkową). Niemniej osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) może „uciec” skali jeśli złoży swojemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania (w tym o wyborze ryczałtu). Osoba zmieniająca formę opodatkowania może też złożyć wniosek CEiDG-1 na podstawie przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czyli odpowiadając na pytanie jak przejść na ryczałt w 2022 r., wystarczy złożenie do urzędu skarbowego wniosku lub oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Alternatywnie można to zrobić za pośrednictwem CEIDG. Warto jednak mieć tu na uwadze ostatnie zmiany w CEIDG. Chodzi o nowe formularze, nowe strony internetowe, itd., jakie weszły w życie 13 grudnia 2021 roku. Nowe narzędzia w tym zakresie są dostępne dla firm po zalogowaniu w portalu Biznes.gov.pl, w zakładce Konto Przedsiębiorcy.

Pamiętaj jednak, że z ryczałtu może korzystać także osoba nieprowadząca JDG, ale np. wynajmująca mieszkanie albo lokal użytkowy. Wtedy zgłosi ona chęć skorzystania z tej formy opodatkowania tylko za pomocą wniosku lub oświadczenia składanego do urzędu skarbowego.

Do kiedy można zgłosić przejście na ryczałt w 2022 r.?

Jak przejść na ryczałt w 2022 r._2Generalnie termin na zmianę formy opodatkowania upływa 20. lutego. Niemniej w 2022 r. będzie to 21 lutego, ponieważ na 20. lutego 2022 r. wypada niedziela.

Co do zasady podatnik (np. lekarz czy pielęgniarka, ale także przedstawiciel firmy farmaceutycznej) prowadzący JDG może dokonać zmiany formy opodatkowania z 19% stawki podatku (podatku liniowego) na ryczałt w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęła pierwszy przychód w danym roku podatkowym (por. art. 9a ust. 2 i 2a ustawy o PIT). Zwykle osoba kontynuująca działalność osiąga pierwszy przychód już w styczniu. Zatem ten termin na zgłoszenie do ryczałtu wypada 20. lutego. Analogiczne przepisy regulujące ww. terminy znajdują się w art. 9 ust. 1 i nast. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wybór ryczałtu jest skuteczny na następne lata (aż do odwołania).

Natomiast jeśli rozliczasz się kartą podatkową i chcesz dobrowolnie przejść na ryczałt ten termin to nie 20. lutego, ale 20. stycznia.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów twierdzi w komunikacie z 18 stycznia, że z drugiej strony lekarze którzy utracili prawo do stosowania karty podatkowej mogą wybrać formę opodatkowania (np. ryczałt lub liniowy) do 20 lutego: https://www.gov.pl/web/kas/wybor-formy-opodatkowania-przez-lekarzy-i-pielegniarki-ktorzy-w-2021-r-opodatkowani-byli-w-formie-karty-podatkowej-a-w-2022-r-utracili-prawo-do-tej-formy-opodatkowania-z-mocy-prawa

Czy w ogóle korzystać z ryczałtu w 2022 r.?

O zasadach rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r., w tym o nowej składce zdrowotnej pisałem w tekście pt. Ryczałt dla lekarzy w Nowym Ładzie. O tym czy w ogóle spełniasz warunki do przejścia na ryczałt w 2022 r. i czy to Ci się opłaca możesz samodzielnie zdecydować na podstawie własnych analiz i kalkulacji. Możesz także skierować się do mnie. Wtedy wspólnie przeanalizujemy czy ryczałt jest dla Ciebie dostępny oraz policzymy potencjalne skutki takiej decyzji. Przeprowadziłem już takie analizy i kalkulacje w ramach świadczenia usług doradztwa podatkowego dla kilkudziesięciu, jeśli nie ponad stu klientów. Niedługo także będę prowadził szkolenie dla lekarzy, podczas którego omówię zasady stosowania ryczałtu i policzę opodatkowanie na konkretnych przykładach.

***

Zapraszam zainteresowanych na moje szkolenia. Takie m.in. jak webinar pt. „Nowy Ład – zasady rozliczeń podatków i składki zdrowotnej dla lekarzy w 2022 r.” kSzkolenie odbyło się online 17 stycznia 2022 r. Szczegółowy plan webinaru poniżej:

Zaproszenie na szkolenie_MagnaPharm

Przed nami czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Niech będzie on wypełniony spokojem i niesie ze sobą odpoczynek w radosnej atmosferze. Dziękuję że jesteście i nie tylko czytacie moje wpisy, ale także często wracacie z pytaniami. Życzę Wam siły i energii do realizacji nowych pomysłów oraz wielu sukcesów i zadowolenia z podjętych wyzwań.

Błogich Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 Merry Christmas and Happy New Year P.S. Nie było mnie tu dość długo, ale jak się domyślacie Nowy Ład naprawdę generuje dużo pracy i nowych wyzwań!

Ryczałt dla lekarzy w Nowym Ładzie

Radosław Maćkowski03 listopada 2021Komentarze (0)

Klamka zapadła! Rewolucyjna reforma podatkowa zwana Nowym lub Polskim Ładem trafi za chwilę albo już trafiła na biurko Prezydenta RP do podpisu. Zmian podatkowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. będzie naprawdę dużo.

Dziś chciałbym przeanalizować ryczałt dla lekarzy, a mówiąc precyzyjniej zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Zapraszam medyków, pielęgniarki, położne, psychologów, fizjoterapeutów czy lekarzy weterynarii (czyli HCP – Health Care Professionals) do lektury wpisu. Na końcu postu znajduje się zaproszenie na webinar – niespodziankę od MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

Ryczałt dla lekarzy 2021

Ryczałt dla lekarzyObecnie ustawa o zryczałtowanym podatki dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje dwie stawki podatku dla medyków: 15% i 17%.

Ta pierwsza stawka jest przewidziana dla HCP świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów. Krótko mówiąc, jeśli medyk zatrudnia inne osoby (np. na podstawie umów o pracę lub umowy zlecenia), może korzystać z tej niższej stawki.

Jeśli natomiast wykonuje usługi wyłącznie osobiście, jego działalność jest uważana za wolny zawód wykonywany osobiście i oznacza stawkę podatku 17%. Niemniej ten podział i te stawki to już prawie historia.

Ryczałt dla lekarzy 2022

Ryczałt dla lekarzyNieco inaczej będzie wyglądać ryczałt dla lekarzy od 1 stycznia 2022 r. Po pierwsze nowe regulacje wdrażane w ramach wykreślają poszczególne profesje związane ze służbą zdrowia z listy wolnych zawodów. Co to oznacza dla HCP?

Przychody osiągane ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej opodatkowane będą według jednej stawki ryczałtu, i to jeszcze obniżonej! Będzie to 14% stawka ryczałtu, niezależnie od tego czy usługi będą świadczone osobiście czy też z pomocą osób zatrudnionych.

O tym jak zmienić zasady rozliczeń podatkowych w 2022 r. piszę we wpisie pt. Jak przejść na ryczałt w 2022 r.?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2021 vs 2022

W przypadku HCP (oraz innych podatników-ryczałtowców) składka zdrowotna będzie wynosić 9% podstawy, równej:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach do 60 tys. zł;
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł.

Ryczałt dla lekarzyI teraz najgorsza wiadomość: składki nie odliczymy częściowo od podatku. W praktyce oznacza to, że realne obciążenie z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne znacznie wzrośnie.

Jeszcze do końca 2021 przedsiębiorcy zwykle płacą składkę w wysokości 381,81 zł miesięcznie, ale pamiętajmy, że częściowo odliczamy ją od podatku, więc realnie obciążenie składką wynosi 53,03 zł.

Natomiast od stycznia 2022 r. realne obciążenie wzrośnie i w zależności o wysokości osiąganego przychodu będzie wynosić:

 • przy rocznych przychodach do 60 tys. zł – ok. 317 zł*
 • przy rocznych przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł – ok. 529 zł*
 • przy rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł – ok. 953 zł*

* orientacyjne wysokości składek (oszacowane na podstawie danych dane GUS za trzeci kwartał 2021 r.). Ostateczną wysokość składek zdrowotnych dla ryczałtowców poznamy po podaniu przez GUS przeciętnego wynagrodzenia na koniec roku.

Łyżka miodu w beczce dziegciu

Czy zmiany podatkowe wprowadzane w ramach Nowego Ładu będą korzystne dla HCP? Śmiem wątpić. Obniżenie ryczałtu dla medyków to tylko łyżka miodu w beczce dziegciu. Beczka dziegciu zawiera m.in.:

 • wyżej wskazaną podwyżkę składek zdrowotnych dla ryczałtowców,
 • podwyżkę składek zdrowotnych dla HCP zatrudnionych na umowach o pracę,
 • podwyżkę składek zdrowotnych dla medyków prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających podatki według skali lub stawki liniowej,
 • likwidację możliwości korzystania ze karty podatkowej przez nowych podatników (od 2022 r. z tej formy opodatkowania nie będą mogli wybrać ci, którzy nie korzystają z niej obecnie).

Ponadto od 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy o ukrytej dywidendzie. Mocno skomplikują one rozliczenia medyków świadczących usługi dla swoich podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

Ogólnie Nowy Ład oznacza horrendalne skomplikowanie rozliczeń podatkowych dla wielu podatników. Teraz mamy raptem kilka tygodni na przygotowanie się do jego wdrożenia. Dobrze, że nie kilka dni albo godzin.

***

Zapraszam zainteresowanych na moje szkolenia. Takie m.in. jak webinar pt. „Nowy Ład – zasady rozliczeń podatków i składki zdrowotnej dla  lekarzy w 2022 r.” Szkolenie odbyło się online 17 stycznia 2022 r. Szczegółowy plan webinaru poniżej:

Zaproszenie na szkolenie_MagnaPharm

Podatek cukrowy i piwo bezalkoholowe

Radosław Maćkowski06 lipca 2021Komentarze (0)

Czy coś wspólnego mają podatek cukrowy i piwo bezalkoholowe? Otóż niestety mają i nie są to dobre wiadomości dla miłośników piwa z zerową lub minimalną ilością alkoholu. Krajowa Informacja Skarbowa wydała mianowicie interpretację indywidualną, w której odniosła się do opodatkowania tą daniną piwa bezalkoholowego. Zapraszam do lektury wpisu, w którym zgłębiam ten temat.

Podatek cukrowy i piwo bezalkoholowe w jednym stali domu

Podatek cukrowy i piwo bezalkoholowe 1Jak się okazuje, według interpretacji indywidualnej z 23 czerwca 2021 r. (sygn. 0111-KDSB1-1.4019.64.2021.2.KP) wprowadzenie na rynek krajowy piwa bezalkoholowego będzie podlegać opłacie od środków spożywczych (czyli tzw. podatkowi cukrowemu). Co istotne Dyrektor KIS stwierdził, że opłatę należy obliczyć od całej zawartości cukrów występujących w tym napoju.

I nie jest to dobra wiadomość, ponieważ na wysokość opłaty wpływa ilość cukrów lub substancji słodzących w napoju. W szczególności na podatek cukrowy składają się następujące części:

 1. 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008
 2. 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju;

-w przeliczeniu na litr napoju.

Skąd cukier w piwie?

Warto wyjaśnić, że piwo bezalkoholowe może zawierać (tak jak i piwo zwykłe) dwa rodzaje cukrów: cukry naturalne (resztkowe) i z dodatków. Naturalne, czyli te pochodzące ze słodu (jak jak maltoza, glukoza, fruktoza czy sacharoza) powstają w procesie warzenia. Dzieje się tak gdy skrobia zawarta w słodzie rozpada się na cukry proste. Są one następnie w trakcie fermentacji w części konsumowane przez drożdże i przerabiane na alkohol (usuwany z piwa bezalkoholowego w kolejnym procesie). Niemniej w piwie (w tym piwie bezalkoholowym) zawsze zostają cukry resztkowe (nieprzeferementowane, nieprzekształcone przez drożdże w alkohol).

Niekiedy w procesie produkcji, już na ostatnim etapie dodaje się inne dodatki (np. w postaci miodu, soków, lemoniad, coli, substancji słodzących itp.). Tak dzieje np. w przypadku radlerów czy smakowych piw bezalkoholowych.

Uwagi do interpretacji dot. opłaty od środków spożywczych i piwa

Dyrektor KIS stwierdził że do wyliczenia opłaty uwzględnia się oba rodzaje cukrów, co znakomicie wpływa na jej finalną wysokość i cenę piwa bezalkoholowego.

Jak oceniam szanse na utrzymanie się interpretacji? Raczej nisko (o ile została zaskarżona). Jest ona niezgodna z wykładnią językową i celowościową przepisów dot. opłaty od środków spożywczych. Przede wszystkim zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt 1 ustawy o zdrowiu publicznym opłacie podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów z dodatkiem cukrów. Użycie słowa „dodatek” jest tu kluczowe. Cukry resztkowe w piwie nie są żadnym dodatkiem, tylko naturalnym skutkiem jednego z etapów produkcji piwa (fermentacji).

Poza tym zasadniczym celem wprowadzenia opłaty jest promowanie prozdrowotnych wyborów żywieniowych konsumentów oraz poprawa jakości diety przez ograniczenie spożycia słodkich napojów. Piwo bezalkoholowe (bez dodatków) jako zdrowa alternatywa dla napojów alkoholowych i napojów słodzonych taką opłatą po porostu nie powinna być obłożona. 

Właśnie minął rok od od wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT. W ramach ułatwienia życia podatnikom wprowadzono Wiążące Informacje Stawkowe (WIS) i wydano już ich kilka tysięcy! Ja sam miałem okazję ubiegania się o kilkadziesiąt WIS-ów dla moich klientów i w ramach niniejszego wpisu chętnie podzielę się kilkoma z nich.

Wiążące Informacje Stawkowe w sprawie materiałów higienicznych

Wiążące Informacje StawkoweJeszcze w zeszłym roku udało mi się uzyskać Wiążące Informacje Stawkowe dot. materiałów higienicznych potwierdzające możliwość stosowania 8% lub nawet 5% stawki VAT. Chodziło w szczególności o podkłady higieniczne (na łóżka z tekstylopodobnej włókniny przeznaczone dla dorosłych nietrzymających moczu lub stolca). W tym przypadku w decyzji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdzono opodatkowanie 8% stawką VAT. Jako podstawę wskazano art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy i poz. 13 załącznika nr 3 do ustawy (8% dla wyrobów medycznych). Natomiast w przypadku pieluszek dla dzieci oraz wkładów/pieluch dla dorosłych KIS wskazał 5% VAT. Czyli stawkę przewidzianą dla towarów sklasyfikowanych w Nomenklaturze Scalonej CN pod kodem 9619 00, Zawiera on m.in. pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły.

WIS w sprawie baterii do aparatów słuchowych

W tym roku udało mi się uzyskać Wiążące Informacje Stawkowe dotyczące baterii do aparatów słuchowych. Ponieważ baterie mojego klienta posiadały dokumenty potwierdzające ich status jako wyrobów medycznych, KIS przyznał prawo do stosowania 8% stawki VAT. Jest to o tyle istotne rozstrzygnięcie, że oddala problem ze stosowaniem 8% stawki do wyposażenia wyrobów medycznych. O tej kwestii pisałem na blogu m.in. w tych wpisach: Stawka VAT na wyposażenie aparatów USG – 8% potwierdza NSA lub Oprawki okularów i stawka VAT. Pisałem o tym problemie także dla portali podatkowo-prawnych: NSA potwierdza 8-proc. VAT na sprzęt medyczny i jego wyposażenie.

Wiążące Informacje Stawkowe – pełen przegląd

To tylko wybrane WIS-y, które uzyskałem dla moich klientów. Jestem w trakcie przygotowania kolejnych wniosków albo uzyskiwania nowych WIS-ów. Jeśli chcesz uzyskać taką decyzję dla swojej usługi, towaru lub świadczenia kompleksowego, zapraszam do kontaktu. O samych WIS-ach i ich roli pisałem w tym wpisie: Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).

Mamy na szczęście coraz bogatszą praktykę stosowania nowej matrycy. Niemniej prawda jest taka, że w tym wachlarzu WIS-ów coraz trudniej jest się odnaleźć. Dlatego dla moich klientów przygotowuję  przeglądy WIS-ów wydanych w ich obszarze zainteresowań. Chodzi m.in. o przegląd stawek VAT stosowanych odnośnie suplementów diety (płynnych i stałych), napraw i konserwacji wyrobów medycznych lub dostaw takich wyrobów. Ale nie tylko. Zapraszam do wyboru zakresu Twojego przeglądu i współpracy także w tym zakresie.