Radosław Maćkowski

doradca podatkowy

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem z 20-letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw z sektora healthcare & life sciences (farmaceutyki, wyroby medyczne, apteki, usługi medyczne, kosmetyki). Doradzam także przedsiębiorcom z innych branż, w tym: budowlanej, nieruchomościowej, IT, marketingowej, spożywczej, oraz napojów alkoholowych.
[Więcej >>>]

Kontakt / Contact

Darowizny dla szpitali w trakcie pandemii 2 (CIT i PIT)

Radosław Maćkowski29 kwietnia 2020Komentarze (0)

Jeśli chcesz wesprzeć darowizną jeden ze szpitali zaangażowanych w walkę z COVID-19, możesz odliczyć wartość darowizny od podstawy obliczenia podatku dochodowego lub zaliczki na ten podatek. Brzmi skomplikowanie? Mówiąc prościej, możesz przekazać darowizny dla szpitali i obniżyć wysokość swojego podatku dochodowego (zarówno PIT i CIT). W zależności od tego kiedy przekażesz darowiznę wysokość obniżki podatku będzie się zmieniać. W poście opisuję warunki stosowania powyższych preferencji. Niniejszy wpis stanowi drugą część serii pt. „Darowizna dla szpitala w trakcie pandemii”. Pierwszą część możesz znaleźć pod tym linkiem.

Darowizny dla szpitali i obniżka PIT lub CIT – beneficjenci darowizn

Darowizny dla szpitaliZ dniem 31 marca 2020 r. dodano nowe przepisy do ustawy o CIT (art. 38g) oraz ustawy dot. rozliczeń PIT (art. 52n ustawy o PIT i 57b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Pozwalają one na odliczanie darowizn przekazywanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 (czyli koronawirusa):

 1. Podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”.
 2. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych.
 3. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Katalog beneficjentów darowizn uprawniający do stasowania preferencji w CIT i PIT  jest w zasadzie zbieżny z katalogiem wskazanym w przepisach umożliwiających stosowanie 0% stawki VAT dla darowizn sprzętu medycznego. Oznaczać to może, że w pewnych sytuacjach darowizna przekazana uprawnionemu szpitalowi uprawni podatnika do jednoczesnego stosowania preferencji w VAT i podatkach dochodowych.

Gdzie szukać wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą wskazanych w punkcie pierwszym? W wojewódzkim dzienniku urzędowym publikowanym w drodze obwieszczenia wojewody lub w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia. Na przykład w województwie mazowieckim taki wykaz można znaleźć pod tym linkiem: Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania COVID-19.

Darowizny dla szpitali i zasady obniżki PIT lub CIT

Darowizny dla szpitaliNowe przepisy pozwalają więc na odliczanie darowizn przekazywanych powyższym podmiotom na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 (czyli koronawirusa) od:

 1. Podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej lub zaliczki na ten podatek.
 2. Podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przy zastosowaniu podatku liniowego lub zaliczki na ten podatek,
 3. Przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 4. Podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych lub zaliczki na ten podatek.

Zatem powyższe preferencje mogą być stosowane dość uniwersalnie. Skorzysta z nich zarówno przedsiębiorca rozliczający PIT według stawki liniowej jak i osoba zatrudniona na umowę o pracę rozliczająca dochody według skali podatkowej. Swój CIT obniżą także spółka z o.o. lub akcyjna.

I najważniejsze: o jakich kwotach obniżek mówimy? W przypadku darowizny przekazanej pomiędzy 1 stycznia a 30 kwietnia możesz odliczyć od podstawy opodatkowania lub zaliczki na podatek kwotę odpowiadającą 200% wartości darowizny. Darowizny przekazane w maju dają prawo do odliczenia kwoty odpowiadającej 150% wartości darowizny. Natomiast darowizny przekazane od 1 czerwca do 30 września 2020 r. pozwolą na odliczenie równowartości

Jak zadziałają powyższe przepisy w praktyce? Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz PIT według stawki liniowej przekazując 1 kwietnia darowiznę o wartości 1000 zł, będziesz mogła/mógł odliczyć 2000 zł od podstawy obliczenia zaliczki na ten podatek. Co ważne odliczenia będziesz mógł dokonać już w maju (do 20 maja należy zapłacić zaliczkę na PIT za kwiecień 2020 r.). Powyższe przepisy dotyczą zarówno darowizn pieniężnych jako i rzeczowych (np. w zakresie sprzętu medycznego lub środków indywidualnej ochrony).

Tak więc w sprzyjających warunkach dokonując darowizny sprzętu medycznego możesz skorzystać z preferencji w podatkach dochodowych jak i w VAT. W tym drugim przypadku chodzi o przepisy VAT, o których pisałem w Darowizna dla szpitala w czasach pandemii 1 (VAT).

 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Radosław Maćkowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Radosław Maćkowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: RODO & polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: