Radosław Maćkowski

doradca podatkowy

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw z sektora healthcare & life sciences (farmaceutyki, wyroby medyczne, apteki, usługi medyczne, kosmetyki) oraz innych branż, w tym marketingowej, spożywczej, napojów alkoholowych, budowlanej, nieruchomościowej i IT. Jestem współtwórcą zespołu kancelarii MVP TAX.
[Więcej >>>]

Kontakt / Contact

Szkolenie zawodowe lekarza i PIT-8C

Radosław Maćkowski18 września 2018Komentarze (0)

Czy lekarz uczestniczący w szkoleniu zawodowym powinien dostać PIT-8C? Pytając szerzej, czy HCPs (healthcare professionals – przedstawiciele zawodów medycznych) powinni płacić podatek dochodowy gdy biorą udział w szkoleniach zawodowych organizowanych przez izby, organizacje i stowarzyszenia zawodowe?  Odpowiem jak każdy prawnik, to zależy kto płaci za szkolenie zawodowe lekarza.

Szkolenie zawodowe lekarza opłacane ze składki członkowskiej

Szkolenie zawodowe lekarzaTen wpis będzie dotyczył, wydawałoby się, najprostszej sytuacji. Gdy HCP przynależy do organów samorządu zawodowego, jest zobowiązany do opłacania składek członkowskich z jednej strony.  Z drugiej zaś strony ma obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uczestnictwa w szkoleniach. Zresztą tak samo jest u doradców podatkowych. Kogoś, kto regularnie nie podnosi swoich kwalifikacji zawodowych czeka postępowanie dyscyplinarne. Tak więc doradca podatkowy czy HCP nie mają wyboru, muszą się szkolić i podnosić kwalifikacje.

Jeszcze do niedawna nie było jasne czy szkolenie zawodowe lekarza podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na logikę można było twierdzić, że skoro lekarz płaci składki w swojej organizacji i w zamian otrzymuje dostęp do szkoleń zawodowych, to nie powinien osiągać żadnego przychodu z tego tytułu. Zwłaszcza w sytuacji gdy miał obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych i takie szkolenia mu to umożliwiały. Ale organy podatkowe twierdziły coś innego. W interpretacji wydanej dla innych HCPs (pielęgniarek i położnych) z dnia 25 lutego 2014 r., nr IBPB II/1/415-76/14/AA, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził:

Nie można się zatem zgodzić z Wnioskodawcą, iż uczestnictwo pielęgniarki lub położnej w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego nie stanowi nieodpłatnego świadczenia na rzecz uczestników tych kursów, bowiem uczestnictwo w nich powiązane zostało z ekwiwalentem w postaci opłacania składki członkowskiej na rzecz Wnioskodawcy.

Inaczej mówiąc: zapłaciłaś pielęgniarko składkę i bierzesz udział w obowiązkowym szkoleniu finansowanym ze składki? Osiągasz więc przychód z nieodpłatnego źródła i płać PIT (na podstawie PIT-8C otrzymanego od organizatora). Logiczne, prawda? Oczywiście, że nielogiczne.

Trzeźwe spojrzenie sądów

Jak zwykle sądy administracyjne musiały pomóc spojrzeć na tą kwestię w sposób bardziej racjonalny i logiczny. Naczelny Sąd Administracyjny, który orzekał w sprawie powyższej interpretacji indywidualnej uznał w wyroku z 30 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1206/15), że pomiędzy członkiem samorządu zawodowego a tym samorządem istnieje szczególnego rodzaju więź prawna/relacja. Samorząd sprawuje pieczę nad należytym wykonywanie zawodu i w tym celu m.in. organizuje szkolenia zawodowe. W rezultacie doszedł do konkluzji, że:

(…) w istocie rzeczy, to uczestnicy szkolenia faktycznie je dla siebie samych sfinansowali, co stanowi o tym, że w sytuacji przedstawionej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nie mamy do czynienia z podlegającym opodatkowaniu przychodem w postaci nieodpłatnego świadczenia.

Tak samo szkolenie zawodowe lekarza finansowane ze składek członkowskich nie powinno generować dla niego przychodu. Organizator (izba samorządu lekarskiego) powinna w takiej sytuacji spać spokojnie. Nie ma obowiązku wystawiania lekarzowi w takiej sytuacji PIT-8C informującego o wysokości osiągniętego przychodu. Lekarz także w tej sytuacji raczej może spać spokojnie. Mimo iż w obrocie ciągle znajdują się niekorzystne interpretacje podatkowe (np. ta z 19 stycznia 2015 r., nr ITPB1/415-1057/14/KW).

O innych przypadkach opodatkowania szkoleń zawodowych dla lekarzy będę pisał w kolejnych wpisach.

*****

Jeśli jesteś lekarzem, przeczytaj mój wpis dotyczący Tajemnicy lekarskiej i podatków. Pozwoli Ci lepiej przygotować się do ewentualnej kontroli podatkowej/skarbowej.

A blog mecenasa Michała Badowskiego z Lublina pt. Obrona lekarza w procesie odpowie jak radzić sobie z zarzutami pacjentów w procesach cywilnych.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Radosław Maćkowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Radosław Maćkowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: RODO & polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: